xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hậu Giang triển khai Đề tài: “Xây dựng mạng lưới các thiết bị IoT phục vụ phát triển Chính quyền điện tử, đô thị thông minh”

Ngày 19-09-2021 - Lượt xem: 39

     Sáng ngày 17/9/2021, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang) đã họp đánh giá, xét duyệt đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mạng lưới các thiết bị IoT của tỉnh Hậu Giang phục vụ phát triển Chính quyền điện tử và đô thị thông minh”. Đề tài do Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất thực hiện, Tiến sĩ Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở làm chủ nhiệm đề tài

Tiến sĩ Lã Hoàng Trung - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo thuyết minh đề tài

 

     Đề tài tập trung nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và trong nước về quy hoạch mạng lưới các thiết bị intetnet vạn vật (IoT); thu thập dữ liệu, điều tra khảo sát để đánh giá hiện trạng các thiết bị IoT tại Hậu Giang, từ đó đề xuất quy hoạch mạng lưới các thiết bị IoT để triển khai tại Hậu Giang trong thời gian tới, bao gồm các lĩnh vực: giao thông, an ninh trật tự, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường. Để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, Đề tài sẽ xây dựng phần mềm bản đồ số thể hiện mạng lưới các thiết bị IoT, cho phép quản lý, nhập, tìm kiếm, hiển thị dữ liệu theo từng loại thiết bị để phục vụ công tác quản lý giao thông, an ninh trật tự, quản lý chất lượng nước, các thông số môi trường thông qua hệ thống thiết bị camera, thiết bị cảm biến.

     Đề tài sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trong thời gian 18 tháng, là cơ sở để triển khai đầu tư, trang bị các thiết bị IoT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, phục vụ việc xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tại Hậu Giang.

 

image002.jpg (42)

Hội đồng Khoa học và Công nghệ thảo luận, đánh giá đề tài

     Các thành viên Hội đồng đánh giá đề tài có tính cấp thiết cao, hướng tiếp cận nghiên cứu mới, áp dụng công nghệ hiện đại, có cơ sở khoa học và thực tiễn. Nghiên cứu thành công đề tài là cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý, đầu tư trang bị các thiết bị IoT để thu thập, sử dụng hiệu quả các dữ liệu giao thông, an ninh trật tự, chất lượng nước, chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

     Thuyết minh đề tài của Sở Thông tin và Truyền thông đã được Hội đồng nhất trí đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ cho triển khai./.

Trường Giang


Đang online: 3
Hôm nay: 274
Đã truy cập: 486315
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.