xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hậu Giang tổ chức thực hiện chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

Ngày 09-03-2022 - Lượt xem: 37

 

          Tỉnh Hậu Giang đặt mục tiêu thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) trong tình hình mới đến năm 2025 như sau: đạt 40% số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về PCBLGĐ do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tại các ấp, khu vực; phấn đấu đạt 50% các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương có chuyên mục về PCBLGĐ được phát sóng định kỳ; đạt trên 70% người có nguy cơ bị BLGĐ được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị BLGĐ; những người bị BLGĐ khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe phấn đấu đạt 100%; những người có hành vi BLGĐ khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực phấn đấu đạt trên 80%; các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh có cộng tác viên dân số thực hiện các nhiệm vụ về PCBLGĐ đình tại cộng đồng phấn đấu đạt 90%; đạt 100% xã, phường, thị trấn duy trì Mô hình PCBLGĐ; đạt 90% người trực tiếp tham gia PCBLGĐ các cấp được được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về PCBLGĐ.

Một buổi tọa đàm về PCBLGĐ do Ban Chỉ đạo công tác gia đình thị xã Long Mỹ tổ chức

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu đặt ra, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi quản lý hoàn thiện pháp luật, chính sách về PCBLGĐ; tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp liên ngành trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình; xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa BLGĐ; đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông PCBLGĐ; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác PCBLGĐ các cấp; nghiên cứu khoa học và xây dựng cơ sở dữ liệu về PCBLGĐ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về PCBLGĐ.

Thông qua việc thực hiện Chương trình về PCBLGĐ trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn Tỉnh nhằm: cụ thể hóa Quyết định số 45 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về PCBLGĐ trong tình hình mới đến năm 2025; nâng cao hiệu quả công tác PCBLGĐ, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước giảm dần BLGĐ, kịp thời hỗ trợ người bị BLGĐ; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, các đoàn thể và Nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; cung cấp cho các thành viên trong gia đình những kiến thức chung về đời sống gia đình, những điều cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình, giáo dục đời sống gia đình đối với gia đình trẻ, gia đình độ tuổi trung niên, gia đình người cao tuổi./.

Quang Bình


Đang online: 6
Hôm nay: 866
Đã truy cập: 583098
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.