xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hậu Giang phát động thi đua chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số năm 2022

Ngày 06-07-2022 - Lượt xem: 12

Ngày 23/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về Phát động phong trào thi đua “Người dân Hậu Giang tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số” năm 2022

Hoạt động hỗ trợ người dân của Tổ công nghệ số cộng đồng thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A

Kế hoạch ban hành nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia chủ động, tích cực vào quá trình chuyển đổi số toàn dân, toàn diện trên địa bàn tỉnh. Khắc phục việc thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ số phục vụ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số cho người dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy mỗi doanh nghiệp, hộ gia đình, người dân tham gia các hoạt động trên môi trường số, sử dụng các nền tảng số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế số.

Theo Kế hoạch yêu cầu phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng, thu hút tập thể, cá nhân tham gia. Lựa chọn các cá nhân có năng lực công nghệ số, nhiệt tình, tích cực, có tinh thần phụng sự cộng đồng để tham gia các Tổ công nghệ số cộng đồng. Mỗi ấp, khu vực thuộc xã, phường, thị trấn thành lập 01 (một) Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ việc tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho người dân trên địa bàn ấp, khu vực. Kế hoạch cũng đưa tỷ lệ hộ gia đình, người dân có kỹ năng số thành tiêu chí thi đua của các ấp, khu vực, cấp xã, cấp huyện; định kỳ hàng quý đánh giá kết quả, thực hiện khen thưởng kịp thời các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo kỹ năng số cho người dân trên địa bàn.

Song song đó, Kế hoạch cũng xác định rõ tiêu chí thi đua, cách xếp hạng, cơ cấu khen thưởng, thời gian thi bắt đầu từ ngày ban hành Kế hoạch này đến ngày 31/12/2022; đối tượng tham gia là các ấp, khu vực; các xã, phường, thị trấn; các huyện, thị xã, thành phố. Đối với các nội dung thi đua: tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước về sự cần thiết, lợi ích của chuyển đổi số đối với người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã; hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng, ứng dụng số của tỉnh Hậu Giang và Trung ương.

Kế hoạch cũng nêu rõ tiêu chí thi đua trên địa bàn ấp, xã, huyện như:tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh trong tháng, quý, năm; tỷ lệ người dân cài ứng dụng di động Hậu Giang (HauGiang App); tỷ lệ người dân có tài khoản thanh toán trực tuyến; tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử và mỗi địa phương hàng quý có một sản phẩm hoặc mô hình chuyển đổi số cụ thể được triển khai hiệu quả.

Tiêu chí cụ thể tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được nộp và xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh đạt 50%; 90% hộ gia đình tại các ấp, khu vực có kỹ năng số, có khả năng tham gia các nền tảng số để phát triển kinh tế số, xã hội số; 80% hộ gia đình cài ứng dụng di động Hậu Giang; 80% hộ gia đình có cài đặt dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (mobile money, ví điện tử, tài khoản ngân hàng...). Có từ 2 mô hình triển khai hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả tại địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực vàđạt hiệu quả.Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp phải coi việc thực hiện phong trào thi đua là nhiệm vụ quan trọng, luôn song hành trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của đơn vị, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Lê Như 

Nguồn: tttt.haugiang.gov.vn

Quốc An - Văn phòng Sở (st)


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 7
Hôm nay: 1261
Đã truy cập: 694105
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.