xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hậu Giang: Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành tỉnh và cấp huyện (DDCI) tỉnh

Ngày 16-07-2020 - Lượt xem: 137

1. Đơn vị, đối tượng và phạm vi đánh giá

- Đơn vị khảo sát: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI: Vietnam Chamber of Commerce and Industry) Chi nhánh Cần Thơ.

- Đối tượng khảo sát: số lượng khảo sát dự kiến chiếm tỷ lệ khoảng từ 16%-18% tổng số doanh nghiệp, hợp tác xă, hộ kinh doanh đang hoạt động phân chia theo loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực ngành nghề và địa bàn hoạt động.

- Các doanh nghiệp đánh giá các sở, ban ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố nơi doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong 3 đối tượng khảo sát, doanh nghiệp sẽ là đối tượng đánh giá chủ yếu, hợp tác xă và hộ kinh doanh chiếm số lượng ít hơn.

- Việc xác định đối tượng khảo sát tuân thủ 3 quy tắc: (i) Đảm bảo tính ngẫu nhiên; (ii) Mang tính đại diện về thời gian hoạt động, loại hình pháp lư, ngành nghề, địa bàn hoạt động của doanh nghiệp (iii) Không lựa chọn mẫu theo định hướng chủ quan của các bên liên quan.

Nhóm 1- Sở, ban ngành tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Nhóm 2 - Các huyện, thị xã, thành phố: thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, thị xã Ngã Bảy.

Nội dung đánh giá: gồm có các chỉ số thành phần sau:

(1) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin;

(2) Tính năng động;

(3) Chi phí thời gian;

(4) Chi phí không chính thức;

(5) Cạnh tranh bình đẳng;

(6) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp;

(7) Thiết chế pháp lý.

(8) Tiếp cận đất đai

- Việc đánh giá xếp hạng chia làm 2 nhóm:

+ Nhóm các sở, ban ngành tỉnh: đánh giá và xếp hạng dựa vào 7 tiêu chí từ (1) đến (7).

Nhóm các huyện, thị xã, thành phố: đánh giá và xếp hạng dựa vào 8 tiêu chí từ (1) đến (8).

2. Phương pháp thực hiện

- Thực hiện khảo sát lấy ý kiến của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đang có hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhận xét về năng lực điều hành kinh tế của chính quyền cấp huyện và cấp sở, ban ngành tỉnh.

- Hình thức khảo sát: nhằm đảm bảo thu được số lượng phiếu khảo sát đúng theo yêu cầu, VCCI Chi nhánh Cần Thơ chọn cả hai phương thức khảo sát:

+ Khảo sát qua thư (gửi qua đường bưu điện hoặc gửi email đến doanh nghiệp).

+ Khảo sát trực tiếp (phỏng vấn tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể).

Trong quá trình nhận phản hồi thông tin từ khảo sát qua thư, VCCI Chi nhánh Cần Thơ sẽ chọn lọc và gọi điện thoại xác minh lại phiếu khảo sát nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu được cung cấp.

3. Thời gian xây dựng, hoàn thành báo cáo DDCI tỉnh Hậu Giang     năm 2019: tháng 02 - 3/2020.

- VCCI Chi nhánh Cần Thơ dự thảo báo cáo phân tích.

- VCCI Chi nhánh Cần Thơ họp tham vấn lấy ý kiến chuyên gia độc lập.

- Hoàn thiện báo cáo. VCCI Chi nhánh Cần Thơ sẽ chuyển giao kết quả xếp hạng DDCI năm 2019 về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để công bố kết quả.

UBND yêu cầu các Sở, ban ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến về DDCI trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; phổ biến, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và sự cần thiết của việc thực hiện khảo sát, đánh giá DDCI đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể. Đồng thời, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Bộ chỉ số DDCI của tỉnh, phối hợp với VCCI Chi nhánh Cần Thơ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá DDCI năm 2019 của tỉnh. Bên cạnh đó, tham gia, cử người tham gia phối hợp tốt với cơ quan đầu mối và đơn vị tư vấn khi có yêu cầu; nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trước ngày 25 tháng cuối quý để tổng hợp báo báo UBND tỉnh.


Đang online: 4
Hôm nay: 1278
Đã truy cập: 462495
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.