xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hậu Giang: Hội thảo “Phổ biến đề án phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025”

Ngày 17-11-2021 - Lượt xem: 24

 

Ngày 11-12/11/2021, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo “Phổ biến Đề án phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025”, tại huyện Vị Thủy và Thành phố vị Thanh.

 

Tham dự hội thảo có ông Võ Xuân Tân – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ Sở Nông nghiệp, Chi cục Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vị Thủy và Thành phố Vị Thanh, các Trạm Khuyến nông Vị Thủy và TP. Vị Thanh, lãnh đạo UBND các xã, phường và viên chức khuyến nông tổ kỹ thuật cùng hơn 80 nông dân đại diện các HTX tham dự.

 

Nhằm phổ biến Đề án phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025”. Qua đó giúp cho các địa phương nắm bắt được các chủ trương, chính sách của đề án và phối hợp triển khai có hiệu quả đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ đó góp phần hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn theo nhu cầu thị trường, khắc phục dần tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, nâng cao nhận thức và hành động của người nông dân về sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hiện đại và thông minh.

 

Tại hôi thảo các đại biểu và nông dân được đại diện ngành nông nghiệp và PTNT triển khai tóm tắt mục đích, yêu cầu và các điều kiện để tham gia Đề án, một số hoạt động và địa bàn triển khai của đề án trong thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu và nông dân nắm được các định mức kỹ thuật các mô hình, các chính sách đầu tư, hỗ trợ cho các HTX,…

 

 

Qua hội thảo các đại biểu và bà con nông dân được giải đáp những thắc mắc xung quanh chủ đề vốn đối ứng, đào tạo nguồn nhân lực cho HTX, về mô hình kinh tế tuần hoàn, dịch vụ cơ giới hóa trong sản xuất, hình thức hỗ trợ HTX vay vốn… từ đó có thể hiểu đươc mục tiêu của Đề án và chủ động trong việc liên hệ, tham gia các hoạt động trong Đề án.

 

Kết luận tại hội thảo ông Võ Xuân Tân – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh đánh giá cao sự quan tâm của các đại biểu và nông dân thuộc các HTX của TP. Vị Thanh và huyện Vị Thủy đối với “Đề án phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025”. Thời gian tới Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan sẽ triển khai các hoạt động của Đề án rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của chính quyền địa phương và đặc biệt là nông dân các hợp tác xã, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Đề án đề ra.


Đang online: 1
Hôm nay: 1404
Đã truy cập: 462621
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.