xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

HUYỆN PHỤNG HIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN LUẬT

Ngày 29-06-2022 - Lượt xem: 78

Đào Ngọc Điền

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới hình thức tổ chức góp phần đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào cuộc sống. Ngày 22 tháng 6 năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Phụng Hiệp phối hợp với Hội Luật gia tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật.