xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

HUYỆN LONG MỸ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỘI THI PHÁP LUẬT VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ

Ngày 30-03-2021 - Lượt xem: 65

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ.

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Mỹ phối hợp Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ cấp huyện năm 2021, trên tin thần Kế hoạch của Tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL phối hợp với BCH Quân sự huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi, qua đó đã thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký và tổ giúp việc cho Hội thi.

Theo Thể lệ Hội thi về đối tượng và thành phần tham dự Hội thi là: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn, với 2 nội dung thi gồm: Phần thứ nhất: là nội dung thi chung: có 3 hình thức, một là: thi trắc nghiệm về nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ; hai là: thi vấn đáp theo nội dung pháp luật về Dân quân tự vệ và ba là: thi Bắn sung Col45 bài 1c; Phần thứ hai: về nội dung thi riêng cho từng thành viên tham gia đội thi: thứ nhất: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã xây dựng và báo cáo kế hoạch “Tổ chức, lực lượng, huấn luyện hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025” của xã, thị trấn mình theo quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019; thứ hai: Chính trị viên BCH Quân sự các xã, thị trấn thực hành lên lớp một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho Dân quân; thứ ba: Phó Chỉ huy trưởng BCH Quan sự xã, thị trấn xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn huyện cho lực lượng Dân quân trên địa bàn mình.

Hội thi được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5 năm 2021, tại BCH Quân sự huyện, được biết Hội thi lần này huyện Long Mỹ là huyện điểm tổ chức Hội thi cấp huyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Quân khu./.

                         Ngọc Lang


Đang online: 6
Hôm nay: 958
Đã truy cập: 1672383
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.