xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

HỌP BAN BIÊN TẬP HỘI THẢO CẤP TỈNH “HẬU GIANG TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Ngày 28-04-2022 - Lượt xem: 8

 

          Sáng ngày 28/4/2022, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan, UV.BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị - Phó Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” đã chủ trì cuộc họp với Ban Biên tập Kỷ yếu Hội thảo.

          Ban Biên tập Kỷ yếu báo cáo kết quả đã hoàn thành, như: dự kiến đại biểu, khách mời; dự thảo các nội dung Khai mạc, Đề dẫn, Tổng kết hội thảo; hoàn thành nhiệm vụ nhận bài tham luận, biên tập và tham mưu nội dung tham luận trình bày, nội dung và đơn vị tham gia phát biểu thảo luận tại Hội thảo; dự kiến chương trình, kịch bản chi tiết… xin ý kiến chỉ đạo, quyết định của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc đạt được của Ban Biên tập Kỷ yếu, thống nhất một số nội dung báo cáo. Đồng thời, nhấn mạnh một số yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm Ban Biên tập Kỷ yếu cần tiếp tục thực hiện, như: chương trình, kịch bản Hội thảo phải bám sát 03 nhóm vấn đề theo chủ đề Hội thảo; đảm bảo nội dung tham luận trình bày và phát biểu thảo luận tại Hội thảo phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế địa phương, đơn vị, làm nổi bật các giá thực tiễn đạt được của toàn Đảng bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp chặt chẽ giữa Ban Biên tập Kỷ yếu và Tổ Khánh tiết, hậu cần trong suốt quá trình trước, trong Hội thảo.

Cuộc họp kết thúc lúc 11g00 phút cùng ngày!

 

T. Hiếu


Đang online: 6
Hôm nay: 1711
Đã truy cập: 565356
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.