xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Ngày 17-11-2021 - Lượt xem: 22

Thực hiện Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ngày 10/11/2021 Sở Tư pháp đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh với một số nội dung trọng tâm như sau:

Về mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao trong nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị và đại diện các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời giúp các doanh nghiệp biết để tiếp cận các chính các sách hỗ trợ.

Góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác, thực hiện tốt việc tham mưu, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về nội dung của Hội nghị

Theo Kế hoạch tổ chức 02 cuộc Hội nghị và triển khai các nội dung: Những quy định pháp luật về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương và tỉnh Hậu Giang; pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh; một số quy định của pháp luật về pháp nhân, tài sản, giao dịch dân sự và đại diện; các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; Hợp đồng và một số hợp đồng thông dụng; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Theo đó, thời gian tổ chức các cuộc Hội nghị được tiến hành vào tháng 11 - 12/2021./.

                                                                                                                        Mai Mãi


Đang online: 3
Hôm nay: 827
Đã truy cập: 583059
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.