xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2022 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Ngày 02-02-2023 - Lượt xem: 66

Ngọc Huệ

Ngày 01 tháng 02 năm 2023, Phòng Tư pháp thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có ông Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Bùi Việt Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Phòng Tư pháp; lãnh đạo các phòng, ban, ngành thành phố; thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố; lãnh đạo UBND xã, phường, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã, phường.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2022, các nhiệm vụ của ngành Tư pháp được triển khai đầy đủ, kịp thời, bám sát các Kế hoạch UBND tỉnh, Sở Tư pháp và UBND thành phố, nhiều nhiệm vụ của ngành đạt kết quả cao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đáng chú ý, Phòng Tư pháp tham mưu UBND thành phố ban hành 09 quyết định và 29 kế hoạch; Công tác xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đảm bảo tiến độ và chất lượng; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức, lối sống cho người dân trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật nhà nước hướng người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục đạt kết quả cao, số vụ đã tiếp nhận, đưa ra hòa giải là 83 vụ, hòa giải thành là 80 vụ, đạt tỉ lệ 96,38%; Về công tác theo dõi thi hành pháp luật, thông qua công tác kiểm tra, điều tra, khảo sát, Đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương để từ đó có hướng đề xuất, tham mưu chấn chỉnh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng thời gian quy định; Tổ chức thành công hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật có 45 đại biểu tham dự; Công tác tham mưu, góp ý, xử lý kiến nghị cho các phòng, ban, ngành, thành phố được Phòng Tư pháp thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng giúp cho hoạt động quản lý chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố đạt hiệu quả cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận, biểu dương những kết quả của Phòng Tư pháp đạt được trong năm 2022, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ông Bùi Việt Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Phòng Tư pháp cần tiếp tục tham mưu bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác thẩm định đề nghị xây dựng văn bản QPPL, thẩm định dự thảo văn bản QPPL; kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC; tăng cường kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm trái pháp luật. Qua đó, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao trình độ, kiến thức pháp lý cho mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn thành phố Ngã Bảy. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp, trong đó tập trung vào những lĩnh vực trực tiếp gắn liền với người dân, doanh nghiệp. Các phòng, ban, ngành thành phố, UBND xã, phường tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp, xem công tác tư pháp là công việc chung và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Phó Chủ tịch Thường trực tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, nhất trí của các ngành, công tác tư pháp sẽ có bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố./.


Đang online: 1
Hôm nay: 4452
Đã truy cập: 1670940
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.