xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

HĐND phường Hiệp Lợi triển khai Quyết định giám sát về công tác bình xét hộ nghèo, cận nghèo

Ngày 12-08-2022 - Lượt xem: 108

Ngày 11/8/2022 Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Hiệp Lợi tổ chức họp triển khai Quyết định giám sát của Ban kinh tế - xã hội về công tác bình xét hộ nghèo, cận nghèo đối với Khu vực Xẻo Vông, phường Hiệp Lợi. Tham dự có ông Dương Văn Kiên, Phó Chủ tịch HĐND phường Hiệp Lợi.

 

 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Dư, Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Hiệp Lợi thông qua các văn bản giám sát như: Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân về việc thành lập Đoàn giám sát đối với khu vực Xẻo Vông về công tác bình xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2021; Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân về việc giám sát đối với khu vực Xẻo Vông về công tác bình xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2021; Thông báo số 01/TB-ĐGS, ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Đoàn giám sát về công tác bình xét hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đối với khu vực Xẻo Vông; Đề cương báo cáo về việc giám sát đối với khu vực Xẻo Vông về công tác bình xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2021.

Xác định hoạt động giám sát là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, ông Dương Văn Kiên, Phó Chủ tịch HĐND phường Hiệp Lợi chỉ đạo Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Hiệp Lợi xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động giám sát phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn giám sát phụ trách chất vấn. Sau giám sát thông báo kết luận giám sát cho khu vực được giám sát.

Nội dung giám sát được tập trung bám sát vào các hoạt động điều hành thực tiễn của các khu vực; việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, HĐND, chủ trương chính sách của Nhà nước; những vấn đề thiết yếu của địa phương, những vấn đề mới phát sinh xuất phát từ yêu cầu thực tế, ý kiến nguyện vọng của nhân dân quan tâm về công tác bình xét hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đối với khu vực Xẻo Vông.

Để nâng cao chất lượng giám sát của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường Hiệp Lợi, phải tăng cường công tác phối hợp giữa thường trực hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân với Ủy ban MTTQ với các đoàn thể phường trong hoạt động giám sát. Đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân./.

                                                                                                             Hữu Tài


Đang online: 1
Hôm nay: 773
Đã truy cập: 841109
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.