xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

HĐND các phường, xã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, khóa XII

Ngày 19-06-2021 - Lượt xem: 84

Từ ngày 16/6 đến ngày 18/6/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố Vị Thanh đồng loạt tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định. Tham dự kỳ họp có đại Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trúng cử tại từng đơn vị phường, xã và đại biểu Hội đồng nhân dân các phường, xã.

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất của HĐND xã Hỏa Tiến

Ngay khi nhận được Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các phường, xã trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện và cụ thể hóa hướng dẫn bằng kế hoạch thực hiện cấp mình với từng nội dung và thời gian rõ ràng, thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 hiện nay.

Kỳ họp đã nghe Ủy ban bầu cử cùng cấp báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân các phường, xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đã bầu chọn được 207 đại biểu Hội đồng nhân dân, đảm bảo đủ số lượng và đạt theo yêu cầu đề ra. Trong đó, cơ cấu kết hợp: nữ 76 người, chiếm 36,71%; trẻ 102 người, chiếm 49,28%; ngoài Đảng 09 người, chiếm 4,35%; đại biểu tái cử 107 người, chiếm 51,69%; là người dân tộc thiểu số 15 người chiếm 7,24%; là người thuộc tôn giáo 03 người, chiếm 1,45%.

Sau đó, Hội đồng nhân dân phường, xã đã tiến hành thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền, cụ thể đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban và Phó Trưởng ban các Ban của Hội đồng nhân dân; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên (năm 2021) của nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân, khóa XII theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, lãnh đạo thành phố rất vui mừng và phấn khởi vì Hội đồng nhân dân các phường, xã vừa bầu ra được bộ máy chính quyền địa phương trước sự tín nhiệm cao của quý đại biểu Hội đồng nhân dân đối với các chức danh chủ chốt quan trọng và cho rằng đây là một nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân mới bắt đầu hứa hẹn nhiều kỳ vọng và thành công mới, nhưng đường đi phía trước còn rất nhiều khó khăn, Nhân dân đang kỳ vọng và mong đợi vào các vị đại biểu vừa mới đắc cử. Ngoài ra, đại biểu Hội đồng nhân dân cần phải làm gương, đi đầu trong mọi lĩnh vực, nâng cao vai trò vị thế của người đại biểu dân cử, phát huy sức mạnh tập thể, thực hiện tốt chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân, nhất là quan tâm giải quyết cho đến nơi đến chốn các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cử tri. Sau kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân các phường, xã sớm hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh vừa mới được bầu theo luật định.

Bá Huấn


Đang online: 1
Hôm nay: 812
Đã truy cập: 170098
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.