xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Giấy mời về việc triển khai Quyết định Tuyển dụng viên chức

Ngày 19-01-2023 - Lượt xem: 197

GIẤY MỜI Về việc triển khai Quyết định Tuyển dụng viên chức

Triển khai Quyết định Tuyển dụng viên chức huyện Châu Thành A
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. HỌP TRIEN KHAI QD TUYEN DUNG VIEN CHUC.pdf_20230119142506.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 136
Đã truy cập: 1621645
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.