xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2021

Ngày 17-11-2021 - Lượt xem: 29

Giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2020

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2.QD GIAO BIEN CHE CONG CHUC VA BIEN CHE VIEN CHUC NAM 2021.pdf_20211117152909.pdf

Đang online: 10
Hôm nay: 1920
Đã truy cập: 1623428
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.