xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2020

Ngày 17-11-2021 - Lượt xem: 3

Giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2020

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1.QD GIAO BIEN CHE 2020.pdf_20211117152431.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 2496
Đã truy cập: 468671
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.