xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tại Hậu Giang

Ngày 21-12-2021 - Lượt xem: 27

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ký ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong  đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. Ngày 25/9/2015 Chủ tịch UBND  tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3175/QĐ-UBND phê duyệt đề án giảm  thiểu tảo ...

Ảnh sưu tầm

 Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng người dân tộc thiểu số trong việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình. Đồng thời, ngăn ngừa tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Để việc tổ chức triển khai và thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao UBND tỉnh đưa ra một số giải pháp thực hiện sau:

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân;

2. Tổ chức biên soạn tài liệu, liên quan đến luật hôn nhân và gia đình, phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, dân số... để tuyên truyền Đề án một cách hiệu quả;

3. Xây dựng, triển khai nhân rộng mới Mô hình điểm và các mô hình chuyên đề “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”;

4. Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Đề án;

5. Các hoạt động chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết thực hiện Đề án.

Bên cạnh đó UBND tỉnh cũng phân công trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan./.

Kim An


Đang online: 1
Hôm nay: 142
Đã truy cập: 585551
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.