xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

GÓP Ý  LẦN II HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035”

Ngày 14-11-2021 - Lượt xem: 10

 

Tổ xây dựng Đề án “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2021, tầm nhìn 2035” họp góp ý hoàn thiện các nội dung của Đề án. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị chủ trì cuộc họp.

Đ/c Lê Văn Tuyên thay mặt tổ thư ký báo cáo nội dung, tiến độ đề án

Đề án “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn 2035” được tổ chức góp ý bước 1 trong tháng 10/2021. Qua gần 1 tháng chỉnh sửa, điều chỉnh và hoàn thiện đến nay Đề án đã cơ bản hoàn thành các nội dung theo góp ý bước 1. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Nhà trường thống nhất nội dung đã được điều chỉnh, bổ sung. Bên cạnh đó, gợi ý, định hướng các thành viên tiếp tục thảo luận bổ sung, điều chỉnh về lộ trình, về kinh phí và một số vấn đề liên quan như điều chỉnh dung lượng nội dung sự cần thiết của Đề án; cập nhật, bổ sung cơ sở pháp lý của Đề án; tiếp tục điều chỉnh thực trạng và hệ thống các quan điểm, giải pháp thực hiện… để sớm hoàn thiện Đề án.

 Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu nhóm xây dựng Đề án lưu ý: nhất quán quan điểm đây là Đề án của Tỉnh ủy trên cơ sở hướng đến thực hiện Quy định 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng nên phải đúng tầm. Phần thực trạng phải vừa đánh giá được kết quả nổi bậc của Nhà trường nhưng phải cô đọng, xúc tích, có so sánh với các trường trong khu vực; nhận xét đánh giá cần tiếp tục nghiên cứu sát với với hoạt động của trường gắn với thực tiễn tỉnh Hậu Giang; quan điểm, giải pháp cần mang tính định hướng lâu dài và đảm bảo tính thực tế của Nhà trường... Thời gian chậm nhất 25/11 sẽ hoàn thiện dự thảo Đề án để trình Thường trực Tỉnh ủy.

                                                                                              Tô Thanh Tùng


Đang online: 4
Hôm nay: 1275
Đã truy cập: 280177
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.