xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Ngày 14-10-2021 - Lượt xem: 0

  

Ông Hồ Ngọc Thái, Giám đốc
Điện thoại: 0918294812
Email: thaihn.sct@haugiang.gov.vn

Ông Huỳnh Thanh Trường, Phó Giám đốc
Điện thoại: 0911509090.
Email: truonght.sct@haugiang.gov.vn

Ông Trần Hoàng Bắc, Phó Giám đốc
Điện thoại: 0902974777
Email: bacth.sct@haugiang.gov.vn

Đang online: 1
Hôm nay: 286
Đã truy cập: 208073
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.