xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ – MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN ĐẶT RA CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT

Ngày 30-11-2021 - Lượt xem: 68

 

                                                   GVC. Ths. Trần Văn Tài - Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật

Tóm tắt: Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đã thực hiện hình thức dạy học trực tuyến. Từ thực tế tham gia giảng dạy ở một số lớp, tác giả có một vài nhận định về thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến ở trường. Trên cơ sở đó bài viết nêu lên một số vấn đề hiện nay cần quan tâm giải quyết trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến.

Từ khóa: Một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong hoạt động giảng dạy trực tuyến.

Dạy học trực tuyến là một xu thế được thực hiện ngày càng phổ biến, vừa ứng dụng thành tựu của khoa học và công nghệ, vừa giải quyết được khó khăn của người dạy và của người học trong điều kiện không thể dạy học trực tiếp. Cả người dạy và người học đều có nhng trở ngại như sự cách trở về địa lý, hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, dịch bệnh và thực tế của cơ sở vật chất, năng lực của người tham gia về công nghệ.... Thực tế cho thấy, dạy học trực tuyến nói chung và dạy học trực tuyến trong các Trường Chính trị có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Điều này, đã có nhiều cơ sở đào tạo tổ chức hội thảo khoa học và đã xác định những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến.

Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang cũng đã thực hiện phương thức dạy học trực tuyến nhằm thích ứng tình hình đảm bảo phòng chống Covid 19, nhất là giai đoạn dịch bùng phát lần thứ tư. Từ thực tế tham gia giảng dạy ở một số lớp, tác giả có một vài nhận thức về những vấn đề đặt ra cần phải quan tâm giải quyết trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến như sau:

Thứ nhất, Tranh thủ tận dụng những cơ hội, những thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hạn chế và khắc phục những khó khăn, bất cập.

Qua tìm hiểu cho thấy nhiều ý kiến đã xác định những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến Cơ bản như sau:

Thuận lợi: Có được chủ trương sớm; Lực lượng giảng viên cơ bản đáp ứng yêu cầu; Được tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm; Có sự quan tâm nâng cấp trang thiết bị phục vụ dạy học.

          Khó khăn: Khả năng trang bị phương tiện giảng dạy và học tập (Đối với Nhà trường, Đối với Giảng viên, Đối với Học viên); Công tác quản lý (Đối với Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học và đối với Giảng viên); Môi trường dạy học (Đối với Giảng viên và Học viên); Tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập chưa được số hóa; Kỹ năng dạy học trực tuyến; Đánh giá chất lượng đào tạo gặp khó.

Thứ hai, tăng cường quản lý, giám sát hoạt động giảng dạy và học tập

Trên cơ sở Quy chế do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành, Trường Chính trị tỉnh vận dụng để cụ thể hóa thành quy chế để quản lý. Tuy nhiên, dù đã có quy chế, có giám sát nhưng còn có những khó khăn nhất định.

Đối với Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, thực tiễn quản lý gặp khó khăn trong giám sát học tập của người học. Giải quyết cùng lúc một khối lượng công việc lớn hơn nhiều so với dạy học trực tiếp. Vấn đề hiện tại là phải chú trọng tổ chức đánh giá hiệu quả dạy học trực tuyến một cách toàn diện để có những điều chỉnh phù hợp. Bởi vì, trong giai đoạn vừa qua, kiểm soát hoạt động dạy học chưa hoàn toàn tốt. Trong nhiều buổi học ở nhiều lớp học viên vừa học vừa tham gia phòng chống dịch, vừa học vừa giải quyết việc cơ quan hoặc việc cá nhân còn nhiều.

Đối với Giảng viên, việc kiểm soát học tập của học viên đôi lúc thiếu toàn diện. Chưa đủ kỹ năng nắm được một cách chính xác mức độ tiếp thu, mức độ thỏa mãn nhu cầu cần tìm hiểu nội dung bài giảng. Khó khăn lớn nhất là việc chuyển đổi phương thức áp dụng các phương pháp dạy học tích cực từ trực tiếp sang trực tuyến còn lúng túng.

Đánh giá chất lượng đào tạo gặp khó, hoạt động đánh giá kết quả học tập của học viên ít nhiều cũng bị chi phối bởi điều kiện hoàn cảnh thực tế đang có dịch. Do việc đánh giá chỉ duy nhất trên kết quả Bài thu hoạch, Khóa luận. Từ đó, khó tránh khỏi yếu tố sai lệch do ảnh hưởng tâm lý chủ quan.

Do vậy, cần phải quan tâm thường xuyên, thực hiện quản lý, giám sát hoạt động giảng dạy và học tập chặt chẽ hơn để gop phần đảm bảo chất lượng đào tạo.

Thứ ba, chuẩn hóa hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập

Đối với giảng viên, tham gia việc kiểm soát học tập của học viên toàn diện. Cố gắng nắm được một cách chính xác mức độ tiếp thu, mức độ thỏa mãn nhu cầu cần tìm hiểu nội dung bài giảng của học viên, phải biết rõ thực sự có bao nhiêu người đang học. Cân nhắc, lựa chọn và áp dụng phương pháp dạy học phù hợp với nội dung trong điều kiện giảng dạy trực tuyến để chuyển tải nội dung bài giảng đến người học. Giảng viên phải chủ động hầu như toàn bộ, đóng vai trò chính, trái với phương pháp dạy học tích cực lâu nay đã áp dụng.Việc chuyển đổi này phải đầu tư kỹ lưỡng.

Đối với học viên: Ý thức tự quản, tự học, tự rèn phải được đặt lên hàng đầu. Cần có kế hoạch cụ thể cho bản thân để sử dụng hiệu quả thời gian vừa làm, vừa học và học trong điều kiện hết sức khó khăn.

Những nội dung vừa nêu chỉ có thể thực hiện tốt khi có sự chuẩn hóa thông qua rà soát, bổ sung các quy định hiện hành.

Chúng ta hy vọng, tin tưởng dịch bệnh rồi sẽ được khống chế, đẩy lùi khi đã thực hiện trọn vẹn các biện pháp phòng dịch khoa học, chặt chẽ, quyết liệt và thường xuyên. Chúng ta hy vọng và mong muốn có trạng thái bình thường mới, nhưng thực tiễn đến hiện nay cho thấy khó đạt được và chỉ có thể là thích ứng linh hoạt. Để thích ứng trong giai đoạn hết sức khó khăn hiện nay cần nhanh chóng hoàn thiện quy trình quản lý giảng dạy và học tập trực tuyến, xây dựng tiêu chí  đánh giá chất lượng quản lý, giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, trong xu hướng hiện tại, dạy học trực tuyến cũng cần được thực hiện song song với trực tiếp. Đối với những địa bàn xa, việc đi lại khó khăn của giảng viên và học viên có thể thực hiện trực tuyến một số phần học, bài học nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng quy định. Trong trường hợp khác, có thể thực hiện trực tuyến đối với giảng viên nữ đang nuôi con nhỏ, giảng viên gặp vấn đề về sức khỏe. Quan tâm đầu tư, trang bị hiện đại các trang thiết bị dạy học – Nhất là Phòng giảng bài trực tuyến tại trường, vì đó là vừa hiện đại hóa công sở, vừa đảm bảo môi trường giảng dạy. Nhà trường sớm sơ kết hoạt động dạy học trực tuyến để đánh giá, rút kinh nghiệm và định hướng chỉ đạo kiện toàn hoạt đông dạy học trực tuyến. Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan dạy học trực tuyến của trường. Có chủ trương thực hiện song song giảng dạy trực tuyến với trực tiếp phù hợp với điều kiện thực tế./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN ( duyệt).docx_20211130082816.docx

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 9
Hôm nay: 2982
Đã truy cập: 1076550
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.