xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ngày 30-11-2021 - Lượt xem: 122

Ngày 26/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, khách hàng được giảm 10% lãi suất so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Song song đó, Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường các biện pháp cân đối chi phí hoạt động để thực hiện việc giảm lãi suất trong phạm vi vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý năm 2021.