xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 - 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững” và Đề án số 05-ĐA/TU ngày 01/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

Ngày 05-07-2022 - Lượt xem: 177

05-DA.TU nang cao chat luong doi ngu can bo

74-KHHU trien khai thuc hien De an 05 BCH Đang bo tinh.

76-KHHU trien khai Chuyen de 2022-2023

808-CVHU Moi HN trien khai De an 05 va Chuyen de 2022-2023 (7-2022).

CHUYEN DE 2022 - 2023 (HN can bo chu chot huyen)


Đang online: 9
Hôm nay: 1955
Đã truy cập: 698161
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.