xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

DANH SÁCH TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Ngày 21-06-2022 - Lượt xem: 0

DANH SÁCH

07 TỔ CHỨC TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

(Ngày 18/4/2022)

STT

TÊN TỔ CHỨC

SỐ,NGÀY, THÁNG, NĂM THÀNH LẬP

ĐỊA CHỈ/ GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

NGƯỜI ĐỨNG

ĐẦU TỔ CHỨC

SỐ LƯỢNG

TƯ VẤN VIÊN

LĨNH VỰC

HOẠT ĐỘNG

 

1

Trung tâm Tư vấn pháp luật - Trường Cao đẳng Luật Miền Nam

Số 95/QĐ-HLG ngày 10/8/2012

- Quốc lộ 61C, ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

- Điện thoại/Fax: 0293 3877 188

- GĐKHĐ: 01/TP/ĐKHĐ-TT ngày 03/10/2012

Nguyễn Quỳnh Anh

Ông NguyễnVăn Phụng

Ông Dương Thành Đức

Ông Đào Phú Quốc

Bà Nguyễn Quỳnh Anh

Bà Nguyễn Thị Kim  Hoa

Ông Thái Quốc Phong

Ông Lê Văn Hào

Bà Nguyễn T. Ngọc Giàu

Bà Trần Thị Tỵ

- Hướng dẫn, giải đáp pháp luật;

- Tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý;

- Soạn thảo đơn, hợp đồng, di chúc và các giấy tờ khác;

- Cung cấp văn bản pháp luật, thông tin pháp luật;

- Đại diện ngoài tố tụng cho người được tư vấn pháp luật để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

2

Trung tâm Tư vấn pháp luật - Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang

Số 06/QĐ-HLG ngày 26/7/2012

- Số 2, võ Văn Kiệt, khụ vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Điện thoại: 0293 3500 901

- GĐKHĐ: 02/TP/ĐKHĐ-TT ngày 01/11/2012. Nội dung đăng ký thay đổi ngày 25/8/2016.

Nguyễn Hoàng Mạnh

Ông Nguyễn Hoàng Mạnh

Ông Phan Văn Hùng

Bà Phan Thị  Thu Năm

Ông Trần Thanh Xuyên

- Tư vấn pháp luật cho công dân;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Hội viên và công dân;

- Đóng góp xây dựng pháp luật khi có yêu cầu;

- Thực hiện dịch vụ pháp lý cho công dân

 

3

Trung tâm Tư vấn pháp luật - Hội Luật gia huyện Châu Thành A

Số 02/QĐ-HLG ngày 06/10/2014

- Ấp Nhơn Thuận A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

- Điện thoại: 0293. 3 947 848.

- GĐKHĐ: 05/TP/ĐKHĐ-TT ngày 28/10/2014.

Đăng Lợi Nghĩa

Ông Đăng Lợi Nghĩa

Bà Nguyễn T. Ngọc Luyến

Ông Nguyễn Văn Đáp

- Tư vấn pháp luật cho công dân;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Hội viên và công dân;

- Đóng góp xây dựng pháp luật khi có yêu cầu;

- Thực hiện dịch vụ pháp lý cho công dân.

 

4

Trung tâm Tư vấn pháp luật - Hội Luật gia thành phố Ngã Bảy

Số 01/QĐ-HLG ngày 10/01/2016

- Số 3015, đường Hùng Vương, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

- Điện thoại: 0937 821105

-Email: Hongthinhtttvpl@gmail.com

- GĐKHĐ: 07/TP/ĐKHĐ-TT ngày 29/3/2016. Nội dung đăng ký thay đổi 07/01/2021.

Phạm Hoài Thu

Phạm Hoài  Thu

Phạm Văn Hải

Trần Văn Tính

- Tư vấn pháp luật cho công dân;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Hội viên và công dân;

- Đóng góp xây dựng pháp luật khi có yêu cầu;

- Thực hiện dịch vụ pháp lý cho công dân

 

5

Trung tâm Tư vấn pháp luật - Hội Luật gia thị xã Long Mỹ

Số 11/QĐ-HLG ngày 25/5/2016

- Đường 3/2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Điện thoại: 0293 3871 406.

- GĐKHĐ: 03/TP/ĐKHĐ-TT ngày 20/10/2014. Đăng ký thay đổi GĐKHĐ: 08/TP/ĐKHĐ-TT ngày 07/7/2016.

Lâm Văn Quới

Ông Lâm Văn Qưới

Ông Lê Văn Be

Bà Bùi Thu Oanh

- Tư vấn pháp luật cho công dân;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Hội viên và công dân;

- Đóng góp xây dựng pháp luật khi có yêu cầu;

- Thực hiện dịch vụ pháp lý cho công dân.

 

6

Trung tâm Tư vấn pháp luật - Hội Luật gia huyện Vị Thủy

Số 01/QĐ-HLG ngày 09/11/2017

- Khu trụ sở các tổ chức Hội của huyện Vị Thủy, đường Lê Hồng Phong, ấp 4, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
- Điện thoại: 0123 403 8990
.

- GĐKHĐ: 14/TP/ĐKHĐ-TT ngày 15/11/2017.

Nguyễn Thanh Điền

Ông Nguyễn Thanh Điền

Ông Nguyễn Văn Bảnh

- Tư vấn pháp luật cho công dân;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Hội viên và công dân;

- Đóng góp xây dựng pháp luật khi có yêu cầu;

- Thực hiện dịch vụ pháp lý cho công dân.

 

7

Trung tâm Tư vấn pháp luật - Trường Đại học Võ Trường Toản

Số 67/QĐ-ĐHVTT ngày 30/3/2022

- Trụ sở: Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Điện thoại: 02933.953.200.

- Fax: 02933.953.200.

- GĐKHĐ: 01/TP/ĐKHĐ-TT ngày 18/4/2022.

Võ Thị Trúc Linh

Bà Võ Thị Trúc Linh

Bà Kiều Mi

- Hướng dẫn, giải đáp pháp luật;

- Tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý;

- Soạn thảo đơn, hợp đồng, di chúc và các giấy tờ khác;

- Cung cấp văn bản pháp luật, thông tin pháp luật;

- Đại diện ngoài tố tụng cho người được tư vấn pháp luật để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Ghi chú: Gồm có: 07 trung tâm tư vấn pháp luật và 26 tư vấn viên pháp luật

 


Đang online: 1
Hôm nay: 130
Đã truy cập: 699308
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.