xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020

Ngày 25-01-2021 - Lượt xem: 70

1. THÀNH PHỐ VỊ THANH

STT

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Phường I

2

Phường III

3

Phường IV

4

Phường V

5

Phường VII

6

Xã Vị Tân

7

Xã Tân Tiến

8

Xã Hỏa Lựu

9

Xã Hỏa Tiến

2. THÀNH PHỐ NGÃ BẢY

STT

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Xã Đại Thành

2

Phường Hiệp Lợi

3

Phường Hiệp Thành

4

Phường Lái Hiếu

5

Phường Ngã Bảy

6

Xã Tân Thành

3. THỊ XÃ LONG MỸ

STT

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Xã Long Trị A

2

Xã Long Trị

3

Xã Long Phú

4

Xã Long Bình

5

Xã Tân Phú

6

Phường Bình Thạnh

7

Phường Thuận An

8

Phường Trà Lồng

9

Phường Vĩnh Tường

4. HUYỆN CHÂU THÀNH

STT

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Thị trấn Ngã Sáu

2

Thị trấn Mái Dầm

3

Xã Đông Thạnh

4

Xã Đông Phước

5

Xã Đông Phước A

6

Xã Đông Phú

7

Xã Phú Hữu

8

Xã Phú Tân

 5. HUYỆN CHÂU THÀNH A

STT

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Thị trấn Rạch Gòi

2

Thị trấn Bảy Ngàn

3

Xã Trường Long Tây

4

Xã Tân Phú Thạnh

5

Xã Trường Long A

6

Thị trấn Cái Tắc

7

Xã Thạnh Xuân

8

Xã Tân Hòa

9

Thị trấn Một Ngàn

10

Xã Nhơn Nghĩa A

6. HUYỆN LONG MỸ

STT

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Xã Thuận Hưng

2

Xã Lương Tâm

3

Xã Vĩnh Thuận Đông

4

Xã Lương Nghĩa

5

Xã Xà Phiên

6

Xã Thuận Hòa

7

Xã Vĩnh Viễn A

8

Thị trấn Vĩnh Viễn

   7. HUYỆN PHỤNG HIỆP

STT

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Xã Hiệp Hưng

2

Xã Phương Phú

3

Xã Tân Phước Hưng

4

Xã Phụng Hiệp

5

Xã Thạnh Hòa

6

Xã Hòa An

7

Xã Tân Bình

8

Xã Hòa Mỹ

9

Xã Phương Bình

10

Xã Bình Thành

11

Xã Tân Long

12

Thị trấn Kinh Cùng

13

Thị trấn Búng Tàu

14

Thị trấn Cây Dương

15

Xã Long Thạnh

8. HUYỆN VỊ THỦY

STT

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Xã Vĩnh Trung

2

Xã Vĩnh Tường

3

Xã Vị Thủy

4

Xã Vị Đông

5

Xã Vị Thanh

6

Xã Vị Thắng

7

Xã Vị Trung

8

Xã Vĩnh Thuận Tây

9

Xã Vị Bình

10

Thị trấn Nàng Mau


Đang online: 2
Hôm nay: 2774
Đã truy cập: 1658833
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.