xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

DANH SÁCH BÍ THƯ – CHỦ TỊCH XÃ TÂN TIẾN QUA CÁC THỜI KỲ

Ngày 30-11-2022 - Lượt xem: 10

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Thời gian công tác

1

LÊ MINH THÔNG

BÍ THƯ

1965

01/2007 – 9/2009

2

NGUYỄN TẤN SƠN

BÍ THƯ

1967

09/2009 – 03/2013

3

HUỲNH VĂN HƯỞNG

BÍ THƯ

1971

03/2013 – 8/2014

4

VÕ TỨ PHƯƠNG

BÍ THƯ

8/2014 – 3/2019

5

TRẦN TUẤN THANH

BÍ THƯ

28/12/1979

3/2019 đến nay

1

DƯƠNG THANH HÒA

CHỦ TỊCH

1966

01/2007 – 09/2007

2

LÝ KIM TRỌNG

CHỦ TỊCH

1973

09/2007 – 09/2009

3

NGUYỄN TẤN SƠN

CHỦ TỊCH

09/2009 – 03/2013

4

PHẠM VĂN MUN

CHỦ TỊCH

1979

03/2013 – 8/2014

5

VÕ TỨ PHƯƠNG

CHỦ TỊCH

20/11/1980

8/2014 – 3/2019

6

TRẦN TUẤN THANH

CHỦ TỊCH

28/12/1979

3/2019 đến nay


Đang online: 2
Hôm nay: 1892
Đã truy cập: 1387594
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.