xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2020

Ngày 08-02-2021 - Lượt xem: 164

THÔNG BÁO

Về việc công nhn kết qu trúng tuyn
k xét tuyn viên chc S Công Thương năm 2020

         Căn c Lut Viên chc ngày 15 tháng 11 năm 2010; Lut sa đổi, b sung mt s điu ca Lut cán b, công chc và Lut viên chc ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn c Ngh định s 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 ca Chính ph quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn c Công văn s 152/SNV-TCCB ngày 05 tháng 02 năm 2021 ca S Ni v v vic công nhn kết qu xét tuyn viên chc năm 2020 ca S Công Thương tnh Hu Giang,

S Công Thương thông báo các ông, bà có tên sau đã trúng tuyn k xét tuyn viên chc ca S Công Thương năm 2020:

STT

Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh

Địa chỉ

Vị trí chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển

1

Cao Kế Hà

12/10/1995

52 Âu cơ, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Chuyên viên tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp

2

Trần Thị Anh Thư

06/12/1984

Xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Chuyên viên hướng dẫn thực hiện chính sách Nhà nước và tổ chức hoạt động kiểm toán năng lượng

3

Nguyễn Xuân Phái

18/02/1997

309, Lê Hồng Phong, ấp 6, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Chuyên viên thu thập số liệu về thị trường thương mại

T ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021 các ông bà có tên nêu trên trc tiếp đến Văn phòng S Công Thương để hoàn thin h sơ tuyn dng theo quy định, khi đi mang theo các giy t sau:

- Bn sao giy khai sinh có công chng ca cơ quan, đơn v có thm quyn theo quy định ca pháp lut.

- Giy chng nhn sc khe do cơ s y tế t cp huyn tr lên cp còn giá tr s dng theo quy định ca pháp lut;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bn sao có công chng các loi giy t có liên quan đến trình độ đào to, bi dưỡng ca viên chc như: bng đim, văn bng, chng ch v trình độ đào to chuyên môn, lý lun chính tr, ngoi ng, tin hc, bi dưỡng nghip v do cơ quan có thm quyn cp.

- Bn sao s Bo him xã hi và văn bn th hin lương hin hưởng (nếu có).

S Công Thương trân trng thông báo để các ông, bà có tên trong danh sách trúng tuyn biết, thc hin./. (Nguồn: Thông báo số 03/TB-SCT)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thong bao cong nhan ket qua xet tuyen VC_SCT_2020.pdf_20210208153311.pdf

Đang online: 10
Hôm nay: 1582
Đã truy cập: 1623090
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.