xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang quý III năm 2021.

Ngày 21-10-2021 - Lượt xem: 18

Ngày 14/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 146/BC-UBND về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2021.

Về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

Tổng nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 5.606.255 triệu đồng, đạt 81,21% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 22,62% so cùng kỳ, trong đó:

- Thu nội địa là 3.309.033 triệu đồng, đạt 78,69% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 35,78% so cùng kỳ, trong đó:

+ Có 6/14 nguồn thu đạt và vượt so với dự toán bình quân HĐND tỉnh: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển; Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; Thuế thu nhập cá nhân.

+ Có 8/14 nguồn thu chưa đạt so với dự toán bình quân HĐND tỉnh: Thu từ khu vực DNNN; Thu khác ngân sách; Thu phí, lệ phí; Thuế bảo vệ môi trường; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Lệ phí trước bạ; Thu tiền sử dụng đất; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước.

- Thu xuất nhập khẩu: 388.830 triệu đồng đạt 86,41% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 36,71% so cùng kỳ.

- Thu chuyển nguồn là 1.844.743 triệu đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 0,31% so cùng kỳ.

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay (thực hiện theo hình thức ghi thu, ghi chi vào ngân sách) là 10.028 triệu đồng, đạt 21,34% dự toán HĐND tỉnh giao.

Về chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương là 5.457.264 triệu đồng, đạt 56,65% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 7,35% so cùng kỳ, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 2.375.005 triệu đồng, đạt 55,66% dự toán  HĐND tỉnh giao, giảm 14,13% so cùng kỳ.

- Chi thường xuyên là 2.989.589 triệu đồng, đạt 60,27% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 0,95% so cùng kỳ.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính là 1.000 triệu đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao.

Về chi trả nợ gốc

Tổng chi trả nợ gốc là 40.321 triệu đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao./.

    (Nguồn: BC 146/BC-UBND

Văn Cảnh - Phòng Quản lý ngân sách


Đang online: 1
Hôm nay: 993
Đã truy cập: 212886
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.