xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Ngày 19-01-2023 - Lượt xem: 118

Ngày 09/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 08/BC-UBND về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

Tổng nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 6.132.136 triệu đồng, đạt 127,75% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 23,64% so cùng kỳ, trong đó:

- Thu nội địa là 5.498.102 triệu đồng, đạt 127,86% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 23,86% so cùng kỳ, trong đó:

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển là 39.864 triệu đồng, đạt 613,29% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Thu từ khu vực DNNN là 406.935 triệu đồng, đạt 432,91% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Thu tiền cho thuê mặt đất là 182.504 triệu đồng, đạt 182,50% dự toán  HĐND tỉnh giao.

- Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN là 1.999 triệu đồng, đạt 99,97% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Thu tiền sử dụng đất là 731.688 triệu đồng, đạt 365,84% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Thuế thu nhập cá nhân là 476.484 triệu đồng, đạt 145,27% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Lệ phí trước bạ là 159.381 triệu đồng, đạt 159,38% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Thu khác ngân sách là 124.305 triệu đồng, đạt 155,38% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Thu phí, lệ phí là 61.767 triệu đồng, đạt 118,78% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Thuế bảo vệ môi trường là 793.803 triệu đồng, đạt 79,38% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là 1.133.349 triệu đồng, đạt 115,65% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 1.253.983 triệu đồng, đạt 102,20% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 130.235 triệu đồng, đạt 100,18% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 1.769 triệu đồng, đạt 353,70% dự toán HĐND tỉnh giao.

b) Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu 634.034 triệu đồng đạt 126,81% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 21,79% so cùng kỳ.

Về chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương là 8.893.536 triệu đồng, đạt 82,91% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 23,71% so cùng kỳ, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 4.424.728 triệu đồng, đạt 91,35% dự toán  HĐND tỉnh giao, tăng 71,86% so cùng kỳ.

- Chi thường xuyên là 4.426.107 triệu đồng, đạt 79,55% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 2,97% so cùng kỳ.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính là 1.000 triệu đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao.

Về chi trả nợ gốc

Tổng chi trả nợ gốc là 15.575 triệu đồng, đạt 63,57% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 61,37% so với cùng kỳ./.

(Nguồn: BC 08/BC-UBND)

Văn Cảnh – Phòng Quản lý ngân sách


Đang online: 1
Hôm nay: 3731
Đã truy cập: 1675154
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.