xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Ngày 14-06-2022 - Lượt xem: 7

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Nhằm tăng cường việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính tổng hợp và công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo định kỳ hàng tháng, cụ thể như sau:

- Tổng số dự án chậm trình phê duyệt quyết toán tính đến đến ngày 31/5/2022 là: 34 dự án, giảm so với tháng trước 12 dự án. Trong đó:

          + Số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng là 22 dự án, giảm so với tháng trước 09 dự án.

          + Số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng là 12 dự án, giảm so với tháng trước 03 dự án.

STT

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

SỐ DỰ ÁN

Chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng

Chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng

1

Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp

1

1

2

Văn phòng UBND tỉnh

0

1

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

0

4

4

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang

8

6

5

Huyện Phụng Hiệp

5

0

6

Huyện Châu Thành

2

0

7

Thành phố Vị Thanh

3

0

8

Thành phố Ngã Bảy

1

0

9

Thị xã Long Mỹ

1

0

10

Huyện Vị Thủy

1

0

(Đính kèm danh mục dự án chi tiết tại phụ lục số 01)

Hồ Phước Hữu - Phòng Tài chính đầu tư

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Phu luc 01 02.xlsx_20220614163217.xlsx

Đang online: 9
Hôm nay: 1229
Đã truy cập: 694073
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.