xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Ngày 24-01-2022 - Lượt xem: 9

Thực hiện Công văn 206/UBND-NCTH ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Trên cơ sở số liệu tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo báo cáo của các Chủ đầu tư và Phòng TC-KH huyện, thị xã, thành phố. Sở Tài chính tổng hợp báo cáo danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp quyết toán dự án hoàn thành, như sau:

- Tổng số dự án chậm trình phê duyệt quyết toán đến thời điểm 31/12/2021 là: 77 dự án. Trong đó:

          + Số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng là 56 dự án.

          + Số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng là 21 dự án.

STT

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

SỐ DỰ ÁN

Chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng

Chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng

1

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và Công nghiệp

0

1

2

Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp

3

1

3

Văn phòng UBND tỉnh

0

5

4

Bộ CHQS tỉnh

15

9

5

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

0

1

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

11

3

7

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang

1

0

8

Huyện Phụng Hiệp

21

0

9

Thị xã Long Mỹ

4

1

10

Huyện Vị Thủy

1

0

 

(Đính kèm danh mục dự án chi tiết tại phụ lục số 01)

Phước Hữu - Phòng Tài chính đầu tư

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Phu luc 01 02.xlsx_20220124150544.xlsx

Đang online: 4
Hôm nay: 1683
Đã truy cập: 482308
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.