xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Ngày 15-10-2021 - Lượt xem: 19

Thực hiện Công văn 206/UBND-NCTH ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Theo  công văn, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính “Định kỳ hàng tháng, tổng hợp danh sách các chủ đầu tư có dự án chậm nộp quyết toán, báo cáo UBND tỉnh. Tổ chức công bố, công khai những đơn vị tồn đọng quyết toán trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang Thông tin điện tử của Sở Tài chính”.

Sở Tài chính công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp quyết toán dự án hoàn thành đến thời điểm 30/9/2021, cụ thể:

Tổng số dự án chậm trình phê duyệt quyết toán 72 dự án. Chi tiết như sau:

 

STT

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

SỐ DỰ ÁN

Chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng

Chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng

Tổng cộng:

55

17

1

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và Công nghiệp

4

1

2

Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp

3

0

3

Văn phòng UBND tỉnh

0

3

4

Bộ CHQS tỉnh

15

9

5

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

1

0

6

Sở Thông tin và Truyền thông

2

0

7

Công an tỉnh

0

1

8

Sở Giáo dục và Đào tạo

0

3

9

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

1

0

10

Sở Lao động, TB và Xã hội

2

0

11

Chi cục Thủy lợi

2

0

12

Huyện Long Mỹ

1

0

13

Thị xã Long Mỹ

11

0

14

Huyện Vị Thủy

1

0

15

Huyện Châu Thành

12

0

 

 (Đính kèm danh mục dự án chi tiết tại phụ lục số 01)

Hồ Phước Hữu - Phòng Tài chính đầu tư

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Phu luc 01 02.xlsx_20211015162757.xlsx

Đang online: 2
Hôm nay: 92
Đã truy cập: 209512
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.