xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 18-03-2022 - Lượt xem: 4

Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2 Cong đien.pdf_20220318144742.pdf

Đang online: 6
Hôm nay: 825
Đã truy cập: 583057
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.