xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Cơ cấu tổ chức

Ngày 29-11-2022 - Lượt xem: 20

Xã Hỏa Lựu là xã loại II, hiện có 20 biên chế trong đó (Đảng ủy 2đ/c; Thường trực Hội đồng nhân dân 01 đồng chí; Ủy ban nhân dân 03 đ/c; Mặt trận và các đoàn thể 5 đ/c; 09 công chức phụ trách.); 12 cán bộ không chuyên trách. Xã có 6 ấp (Ấp Thạnh Lợi, ấp Thạnh Phú, ấp Thạnh Bình, ấp Thạnh Trung, ấp Thạnh Đông và ấp Mỹ I).


Đang online: 2
Hôm nay: 332
Đã truy cập: 1388410
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.