xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Chuyển đổi số đồng bộ, mạnh mẽ các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 27-10-2022 - Lượt xem: 48

 

Sáng 26-10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TTDL) đã tổ chức Hội thảo "Chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Từ chủ trương chính sách đến kế hoạch hành động” dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội và 63 điểm cầu trên cả nước.

Chuyển đổi số đồng bộ, mạnh mẽ các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Thứ trưởng Bộ VH,TTDL phát biểu khai mạc Hội thảo Chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH, TTDL kiêm Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ VH, TTDL nêu rõ: “Công cuộc chuyển đổi số được xác định là một trong ba giải pháp đột phá chiến lược để xây dựng một Việt Nam hùng cường thịnh vượng để đến năm 2045 kỷ niệm tròn 100 năm thành lập nước, Việt Nam chúng ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, điều này đã được kết tinh trí tuệ của toàn đảng, toàn dân ghi trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Không đứng ngoài xu thế đó, trong thời gian qua, Bộ VH, TTDL đã quan tâm, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số”.

Hội thảo thu hút gần 40 tham luận của các đại biểu chuẩn bị công phu, tâm huyết về chuyển đổi số thuộc tất cả các lĩnh vực, từ văn hóa di sản, bảo tàng, điện ảnh, bản quyền đến thể thao, du lịch và vấn đề an toàn, an ninh thông tin trong chuyển đổi số… Các tham luận đã cung cấp một bức tranh tổng thể về hiện trạng của chuyển đổi số trong ngành VH, TTDL, đặc biệt là trong thời gian thử thách của đại dịch Covid-19.

Các tham luận cũng nêu những hạn chế cũng như khó khăn và bày tỏ mong muốn Bộ VH, TTDL cùng các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc chuyển đổi số trong ngành.

Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Phó trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ VH, TTDL, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, Trung tâm Công nghệ thông tin luôn chủ động cập nhật tình hình, tham mưu cho lãnh đạo bộ về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số theo giai đoạn và kế hoạch chuyển đổi số hàng năm.

Chuyển đổi số đồng bộ, mạnh mẽ các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

 Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu.

Về các công việc trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ VH, TTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: “Bộ có 3 dự án cốt lõi trong công tác chuyển đổi số. Đó là hệ thống xây dựng một nền tảng số theo trục dọc và xây dựng hạ tầng lưu giữ hệ thống máy chủ - được coi là “trái tim” về dữ liệu số của Bộ VH, TTDL. Ngoài ra, chúng tôi có các dự án tạo đà phát triển, đó là dự án về số hóa các di sản văn hóa và dự án chuyển đổi số trong ngành du lịch”.

“Trong chương trình du lịch của các nước trên thế giới bao giờ cũng có các điểm đến là các di sản. Chúng ta có một kho tàng di sản rất đồ sộ với 3.500 di tích quốc gia, hơn 4.000 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và với 8.000 lễ hội truyền thống... Tất cả các dữ liệu này, chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ dần dần được số hóa và trở thành tài sản để chúng ta dựa vào đó phát huy, đồng thời dựa vào đó để bảo tồn, duy trì”, Thứ trưởng Bộ VH, TTDL cho biết thêm.