xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Chương trình làm việc công tác tuần 04

Ngày 01-02-2023 - Lượt xem: 17

Thứ Hai, ngày 30/01/2023:

- 07 giờ 00: Bí thư – Chủ tịch UBND, các Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ. Mời tất cả các ngành, đoàn thể cùng dự. Điểm sân UBND xã (Giao ngành VHXH chuẩn bị âm thanh)

- 08 giờ 00: Bí thư – Chủ tịch UBND họp giao ban đầu năm với Thường trực Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 02 Thành ủy.

- 13 giờ 30: Bí thư – Chủ tịch UBND, các Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND dự họp báo tuần và báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Mời Trưởng, Phó các ngành, đoàn thể, Bí thư, Trưởng ấp 06 ấp, các điểm trường cùng dự. Điểm Hội trường UBND xã. (Điều chỉnh)

Thứ Ba, ngày 31/01/2023:

- 07 giờ 30: Bí thư – Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Thường trực làm việc với Hội Nông dân xã về công tác chuẩn bị đại hội. Hội trường lầu UBND xã (Điều chỉnh)

- 08 giờ 30: Bí thư – Chủ tịch UBND khảo sát khu diễn tập. Mời Trưởng Công an, CHT Quân sự. Điểm ấp Mỹ Hiệp 1 (Bổ sung)

- 07 giờ 30: Phó Bí thư – CT HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Trung dự họp về việc lập kế hoạch khai thác quỹ đất năm 2023 trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vị Thanh (Điều chỉnh)

- 13 giờ 30, Bí thư – Chủ tịch UBND dự họp trực tuyến với Tỉnh ủy Hậu Giang gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Điều chỉnh)

- 13 giờ 30: các Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư, ngày 01/02/2023:

- 08 giờ 00: Bí thư – Chủ tịch UBND họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố mở rộng. Mời Chỉ huy Trưởng Quân sự, Công an xã, Bí thư Đoàn thanh niên cùng dự. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố.

- 07 giờ 30: các Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Trung làm việc tai cơ quan

- 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Việt Triều họp BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, rà soát hộ nông, lâm, ngư nghiệp. Mời thành viên BCĐ, Trưởng ấp 06 ấp cùng dự. Điểm Hội trường lầu UBND xã (Bổ sung)

- 14 giờ 00: Bí thư – Chủ tịch UBND dự họp báo cáo lại tình hình đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo chương trình thỏa thuận cử lao động thời vụ năm 2023. Điểm tại phòng họp số 03 UBND thành phố (Bổ sung)

- 13 giờ 30: các Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Trần Việt Triều làm việc tai cơ quan

- 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Trung dự triển khai điều tra Bộ chỉ số Theo dõi – Đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời ĐCXD, Trưởng ấp 06 ấp cùng dự. (Bổ sung)

Thứ Năm, ngày 02/02/2023:

- 08 giờ 00: Bí thư – Chủ tịch UBND, các Phó Bí thư tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch HĐND thành phố về Công tác tuyển quân, xuất khẩu lao động và xây dựng NTM Nâng cao. Điểm tại HT Lầu UBND xã. (Bổ sung)

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Bí thư – Chủ tịch UBND dự họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 thành phố. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thành phố. (Bổ sung)

- 13 giờ 30: các Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 03/02/2023:

- 08 giờ 00: Bí thư – Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND dự họp chi bộ ấp Tư Sáng. Điểm nhà Văn hóa ấp (Điều chỉnh)

- 07 giờ 30: Phó Bí thư Thường trực làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND dự họp chi bộ ấp Thạnh Hòa 1. Điểm nhà Văn hóa ấp (Bổ sung)

- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Việt Triều dự Hội nghị sơ kết 02 năm (2021 – 2022) triển khai thực hiện Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. (Bổ sung)

- 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Trung dự họp chi bộ ấp Mỹ Hiệp 2. Điểm nhà Văn hóa ấp (Bổ sung)

- 13 giờ 30: Bí thư – Chủ tịch UBND, các Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Văn Trung làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Việt Triều dự họp chi bộ ấp Mỹ Hiệp 3. Điểm nhà Văn hóa ấp (Bổ sung)

* Lưu ý: Chương trình làm việc này thay thư mời, đề nghị các cá nhân và tập thể có liên quan chuẩn bị nội dung làm việc và cập nhật thường xuyên.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Chuong trinh lam viec Tuan 04.docx_20230201144646.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 3544
Đã truy cập: 1674968
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.