xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 10-01-2022 - Lượt xem: 30

Ngày 30 tháng 12 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2222/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp được phê duyệt với mục tiêu nhằm triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

* Để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, Chương trình đã chỉ rõ một số chỉ tiêu cơ bản để thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp:

- Phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp

- Đổi mới và phát triển chương trình đào tạo.

- Hạ tầng, nền tảng và học liệu số.

- Quản lý số và quản trị số.

* Để triển khai hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp cần thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

Thứ nhất: Xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Thứ hai: Phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế.

Thứ ba: Phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số.

Thứ tư: Phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và đổi mới phương pháp dạy và học.

Thứ năm: Chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước và quản trị nhà trường.

Thứ sáu: Huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp.

Thứ bảy: Nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế.

Thứ tám: Bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (từ ngày 30/12/2021).

(Đính kèm Quyết định số 2222/QĐ-TTg).

Huỳnh Tấn Vinh

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QĐ 2222-PHê duyệt CĐS GDNN.pdf_20220110152431.pdf

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 9
Hôm nay: 1799
Đã truy cập: 482424
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.