xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2022

Ngày 21-03-2022 - Lượt xem: 5

Ngày 15/3/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã ký ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

 

Kế hoạch đề ra mục tiêu Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

 

Theo đó, kế hoạch đã đặt ra mục tiêu trong năm 2022: Về phát triển hạ tầng số tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 85%; tỷ lệ hộ gia đình có đường truyền Internet cáp quang bang rộng đạt 75%. Về Chính phủ số cũng đặt ra mục tiêu là đưa tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%; Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%(đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022; đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 01/12/2022); tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trực tuyến đạt 50%. Tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục đạt 50% (không áp dụng đối với dữ liệu phục vụ công tác quân sự, quốc phòng). Về phát triển kinh tế số và xã hội số có các mục tiêu quan trọng gồm có: tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 7%, và tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 65 - 70%. 

 

Song song đó, 18 nhiệm vụ trọng tâm phân công các thành viên Ủy ban quốc gia trực tiếp chỉ đạo, đó là: Phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng toàn dân; phổ cập danh tính điện tử toàn dân; phổ cập an toàn thông tin mạng, an ninh mạng toàn dân; phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; phổ cập dạy học trực tuyến; phổ cập chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; phổ cập hóa đơn điện tử; phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phổ biến kỹ năng số; thúc đẩy toàn diện tất cả các phương thức thanh toán số; phát triển thương mại điện tử, thương mại số; quy hoạch đô thị thông minh; phát triển hệ thống thông tin báo cáo; tăng cường nguồn lực chi nghiên cứu khoa học cho chuyển đổi số; triển khai và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu nông nghiệp; phát triển cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; điều phối phát triển, kết nối, chia sẻ dữ liệu; điều phối phát triển, sử dụng các nền tảng số.

 

Bên cạnh đó, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số cũng xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm phân công Ban chỉ đạo chuyển đổi số của 30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành tập trung chỉ đạo. Trong đó, tỉnh Hậu Giang với nhiệm vụ triển khai ứng dụng nền tảng quản trị tổng thể nhằm hỗ trợ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và hoàn thành trong tháng 6/2022./.

 

Lê Như


Đang online: 2
Hôm nay: 2363
Đã truy cập: 556676
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.