xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử

Ngày 20-01-2022 - Lượt xem: 59

Ngày 14/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, quy định về chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm; thù lao cho người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm, người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Quy định bao gồm 10 Điều, trong đó quy định về chi trả nhuận bútchi trả thù lao như sau:

(1). Quy định về chi trả nhuận bút

Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút được quy định bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, còn quy định tác giả của tác phẩm dành cho thiếu nhi, dân tộc thiểu số hưởng thêm 5 - 10% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo; tác giả bản dịch từ tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt hoặc ngược lại hưởng từ 15 - 30% nhuận bút của tác phẩm cùng thể loại tương ứng bằng tiếng Việt; tác giả là người Việt Nam trực tiếp sáng tạo tác phẩm bằng tiếng nước ngoài, người Kinh trực tiếp sáng tạo tác phẩm bằng tiếng dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số trực tiếp sáng tạo tác phẩm bằng tiếng của dân tộc thiểu số khác hưởng thêm 20 - 30% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo; tác giả của tác phẩm thực hiện trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm được hưởng thêm 50% nhuận bút của tác phẩm đó nhằm khuyến khích sáng tạo.

(2). Quy định về chi trả thù lao

Thù lao cho người sưu tầm, cung cấp tác phẩm được tính bằng 3% nhuận bút trong khung quy định tại Điều 6 quy định này. Đối với nhóm những người làm các công việc liên quan để hoàn thiện một tác phẩm như: Biên tập, xuất bản, quản trị, duyệt tác phẩm và những người trực tiếp liên quan thì được hưởng tổng thù lao tối đa 20% định mức trong khung quy định tại Điều 6 quy định này. Tỷ lệ phân chia cụ thể do thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc Trưởng Ban biên tập quyết định dựa trên chất lượng, mức độ đóng góp hoàn thiện tác phẩm được sử dụng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Diễm Thì


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 2509
Đã truy cập: 468684
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.