xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật tại phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy

Ngày 24-03-2022 - Lượt xem: 4

Câu lạc bộ (CLB) “Hội viên ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền pháp luật” do UBND phường Hiệp Lợi thành lập, nhằm tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên và Nhân dân trên địa bàn Phường.

Quang cảnh Lễ ra mắt Câu lạc bộ

Tại buổi ra mắt, công chức Tư pháp - Hộ tịch Phường thông qua quy chế làm việc, hoạt động của CLB; Quy chế phối hợp giữa UBND và Hội Liên hiệp phụ nữ Phường. Theo đó, CLB gồm 26 thành viên, 01 chủ nhiệm, 02 phó chủ nhiệm làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

CLB ứng dụng công nghệ thông tin thường xuyên tuyên truyền qua nhóm Zalo và định kỳ sinh hoạt 3 tháng/lần, nội dung sinh hoạt tập trung chuyển tải kiến thức về chính sách pháp luật, các văn bản pháp luật mới ban hành và các văn bản sửa đổi bổ sung. Ngoài ra, tuyên truyền những nhiệm vụ công tác trọng tâm của từng ban, ngành, đoàn thể và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 truyền tải thông điệp pháp luật kịp thời, nhanh chóng đến toàn thể cán bộ, hội viên và Nhân dân trong địa bàn. Góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của Nhân dân trong việc chấp hành chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần làm cho hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; từ đó ngày càng nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động của Câu lạc bộ.

Tại lễ ra mắt, Thường trực UBND phường và đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp đã trao đổi với các thành viên CLB những nội dung cơ bản trong hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm làm tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật những chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên và Nhân dân trên địa bàn Phường./.

                                                                                                                 Trần Thị Diễm Hương


Đang online: 3
Hôm nay: 773
Đã truy cập: 583005
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.