xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Cập nhật công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 3)

Ngày 05-11-2021 - Lượt xem: 41

https://haugiang.gov.vn/documents/852640/18701705/bo+sung+KH+nam+2021+lan3+final.pdf

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Phuluc bosung KH nam 2021 lan 3.xlsx_20211105202355.xlsx

Đang online: 1
Hôm nay: 2440
Đã truy cập: 468615
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.