xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

CHƯƠNG TRÌNH làm việc của Thường trực Đảng ủy, từ ngày 30/01 - 03/02/2023

Ngày 01-02-2023 - Lượt xem: 11

Thứ hai, ngày 30/01/2023:
- Thường trực Đảng ủy: 07 giờ 30, Họp sơ kết tình hình trước, trong và sau Tết
Nguyên Đán 2023. Mời các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng, phó các ban
ngành, Mặt trận, đoàn thể xã; Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Trưởng ấp các ấp.
Điểm Hội trường Ủy ban nhân dân xã.
- Bí thư - Chủ tịch UBND: 13 giờ 30, Làm việc cơ quan.
- Phó Bí thư Thường trực, Nguyễn Hồng Tươi: 13 giờ 30, Làm việc cơ quan.
- Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND, Lê Hoài Lượng: 13 giờ 30, Làm việc cơ
quan.
Thứ ba, ngày 31/01/2023:
- Bí thư - Chủ tịch UBND: 07 giờ 30, Cùng Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm
tra tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn.
13 giờ 30, Dự trực tuyến gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023 với Thường trực
Tỉnh ủy- HĐND-UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Điểm tại Phòng họp trực
tuyến Huyện ủy.
- Phó Bí thư Thường trực, Nguyễn Hồng Tươi: 07 giờ 30, Làm việc cơ quan
(Cả ngày).
- Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND, Lê Hoài Lượng: 07 giờ 30, Làm việc cơ
quan (Cả ngày).
Thứ tư, ngày 01/02/2023:
- Bí thư - Chủ tịch UBND: 07 giờ 30, Họp thành viên UBND huyện tháng
01/2023. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện.
13 giờ 30, Thăm nhập gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2023.
- Phó Bí thư Thường trực, Nguyễn Hồng Tươi: 07 giờ 30, Làm việc với Bí
thư Chi bộ ấp Hưng Thạnh.
13 giờ 30, Làm việc cơ quan.
- Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND, Lê Hoài Lượng: 07 giờ 30, Làm việc cơ
quan (Cả ngày).
2
Thứ năm, ngày 02/02/2023:
- Bí thư - Chủ tịch UBND: 07 giờ 30, Làm việc tại cơ quan.
- Thường trực Đảng ủy: 11 giờ 00, Dự khởi công cầu Bà Hưng 8 (Đầu Ngàn)
ấp Mỹ Hưng - Quyết Thắng A. Giao Ủy ban nhân dân xã chuẩn bị nội dung, chương
trình khởi công. Điểm Khu vực cầu Đầu Ngàn ấp Mỹ Hưng - Quyết Thắng A.
13 giờ 30, Làm việc cơ quan.
- Phó Bí thư Thường trực, Nguyễn Hồng Tươi: 13 giờ 30, Làm việc cơ quan.
- Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND, Lê Hoài Lượng: 07 giờ 30, Làm việc cơ
quan (cả ngày).
Thứ sáu, ngày 03/02/2023:
- Bí thư - Chủ tịch UBND: 07 giờ 30, Cùng Hội đồng NVQS xã kiểm tra tình
hình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2023 ở các ấp (cả ngày).
- Phó Bí thư Thường trực, Nguyễn Hồng Tươi: 09 giờ 00, Làm việc với Chi
ủy Trường Tiểu học Hiệp Hưng 1 về công tác tạo nguồn phát triển Đảng năm 2023.
Mời đồng chí Lê Hoài Lượng, Phó Bí thư- Chủ tịch HĐND cùng dự. Điểm Phòng
Thường trực Đảng ủy.
13 giờ 30, Làm việc cơ quan.
- Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND, Lê Hoài Lượng: 13 giờ 30, Làm việc cơ
quan
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV ĐU từ ngày 30 - 03-2-2023.signed.pdf_20230201113952.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 4617
Đã truy cập: 1671105
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.