xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Bế mạc kỳ họp giữa năm 2022 HĐND huyện Châu Thành, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 .

Ngày 04-07-2022 - Lượt xem: 42

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, tích cực, đúng pháp luật. Chiều  ngày 29 tháng 6 năm 2022, kỳ họp thứ Sáu giữa năm, Hội đồng nhân dân huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đã hoàn thành chương trình, nội dung, kế hoạch đề ra với kết quả các hoạt động tại kỳ họp đạt chất lượng và hiệu quả cao.