xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Báo cáo công tác phát triển kinh tế - xã hội, công tác giải ngân trên địa bàn thị xã Long Mỹ 6 tháng đầu năm 2022.

Ngày 20-06-2022 - Lượt xem: 6

Sáng ngày 15/6/2022, Ban Thường vụ Thị ủy tiếp ông Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chỉ đạo thị xã Long Mỹ; làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ, các phòng, ban chuyên môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022.