xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra nội dung dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Tư (chuyên đề) HĐND tỉnh

Ngày 19-10-2021 - Lượt xem: 10

Chiều ngày 19/10/2021, tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh, Ban Văn hóa  - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp để thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh. Tham dự có ông Đoàn Quốc Thật - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hồ Thu Ánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tất cả thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Tài chính; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Thanh - Trưởng ban Ban VHXH HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Ông Nguyễn Hoàng Thanh  - Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra

Tại cuộc họp, đại diện cơ quan soạn thảo đã thông qua nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chính sách không thu giá dịch vụ giáo dục (học phí)  Học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận của thành viên Ban và đại biểu dự họp, trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cơ bản các đại biểu thống nhất với nội dung các dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, đại biểu vẫn còn băn khoăn một số nội dung như: Khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, cần rà soát kỹ lại tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo;... Tại đây các sở, ngành có liên quan đã tiếp thu và giải trình những vấn đề đại biểu đặt ra và được đại biểu đồng tình thống nhất.

Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Thanh  - Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất thông qua 02 dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và dự thảo nghị quyết quy định chính sách không thu giá dịch vụ giáo dục (học phí)  Học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trình tại Kỳ họp thứ Tư (chuyên đề) HĐND tỉnh. Ban cũng đề nghị cơ quan chuyên môn sớm hoàn chỉnh văn bản theo góp ý của đại biểu và gửi về Ban chậm nhất chiều ngày 20/10/2021 để tổng hợp trình Thường trực HĐND tỉnh gửi đại biểu đúng thời gian quy định.

Tại đây, thành viên Ban còn cho ý kiến thống nhất đối với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban thông qua tại Kỳ họp thứ Tư (chuyên đề) và  dự thảo báo cáo giám sát của Ban về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2018 - 2021./.

Vĩnh Bình


Đang online: 2
Hôm nay: 370
Đã truy cập: 213367
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.