xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện làm việc với phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành về công tác chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2022

Ngày 22-06-2022 - Lượt xem: 14

Ngày 21 tháng 6 năm 2022 ông Nguyễn Văn Châu – Trưởng ban Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện có buổi làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch hoạch về thẩm tra các báo cáo, tờ trình Nghị quyết phục vụ kỳ họp HĐND huyện giữa năm thuộc lĩnh vực ngành Tài chính – Ngân sách.

Ông Nguyễn Văn Châu – Trưởng Ban Kinh tế xã hội HDND huyện, tại Hội trường II UBND

Theo sự chỉ đạo của Thường trực UBND, đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành, Bà Trần Mỹ Nga thông qua các nội dung thuộc lĩnh vực ngành Tài chính trình trong kỳ họp giữa năm như sau:

- Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành năng động của Ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực của các ngành, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, nhìn chung 6 tháng đầu năm 2022, Uỷ ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành cơ bản đạt tiến độ chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao. Trong 14 chỉ tiêu chủ yếu, có 01 chỉ tiêu vượt KH  đạt 181,15% (công tác tuyển quân), 05 chỉ tiêu đạt 100% KH (Tỷ trọng giá trị sản xuất chuyển dịch theo KH, chỉ tiêu về môi trường, chỉ tiêu y tế, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và chỉ tiêu về kiềm chế trọng án, tai nạn giao thông); 03 chỉ tiêu đạt trên 50% (Số lao động được giải quyết việc làm, tỷ lệ tham gia các hình thức bảo hiểm bảo hiểm, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia); 02 chỉ tiêu đạt dưới 50% (giá trị sản xuất, tổng mức đầu tư toàn xã hội) và 03 chỉ tiêu đang thức hiện xét cuối năm (Các chỉ tiêu về văn hóa, chỉ tiêu xây dựng nộng thôn mới, chỉ tiêu tăng dân số tự nhiên); nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển; công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày lễ, tết, kỷ niệm lớn trong năm được thực hiện thiết thực, ý nghĩa; công tác chăm lo, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng được thực hiện kịp thời, đúng quy định; vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo; tội phạm về trật tự xã hội và tại nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm; giải quyết khiếu nại, tố cáo và cải cách hành chính đạt kết quả tốt.

- Về kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022:

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng năm 2022 là 664.163/366.640 triệu đồng, đạt 181,15% so dự toán tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân (NQ HĐND) huyện giao; tăng 26,7% so cùng kỳ (6 tháng năm 2021 là 524.192 triệu đồng) và đạt 72,98% so tổng thu ngân sách địa phương là 267.571/366.640 triệu đồng. Thu nội địa là 40.615/61.100 triệu đồng, đạt 66,47% so NQ HĐND huyện giao, tăng 8,79% so cùng kỳ (6 đầu năm 2021 là 37.330 triệu đồng), tương đương: 3.285 triệu đồng. Trong 06 chỉ tiêu tỉnh giao thu tính có 01 chi tiêu vượt dự toán (Thuế TNCN: 106%) 02 chỉ tiêu đạt trên 90%; Thu khác NS và thu tiền SDĐ); 02 chỉ tiêu đạt trên 60% : Lệ phí trước bạ: 63% và thu phí, lệ phí: 53% và 01 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ: thuế CTN, đạt 40% ( chậm 20% so KH đề ra),

- Chương trình kỳ họp giữa năm Phòng Tài chính - Kế hoạch trình thông qua các nội dụng thuộc lĩnh vực tài chính như: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện; Tờ trình của UBND huyện về dự thảo Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022; tờ trình của UBND huyện về quyết toán ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2019; tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2022 và Dự thảo Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022;  Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2021; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2022.

Sau khi nghe đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo và giải thích các nội dung theo gợi ý các thành viên trong cuộc họp, ông Nguyễn Văn Châu – Trưởng ban Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu đơn vị thực hiện tham mưu cho UBND huyện hoàn thiện sớm nhất các nội dung đã được đóng góp để kịp thời trình ra kỳ họp giữa năm, kỳ họp diễn ra vào ngày 28 tháng 6 năm 2022.

Công Quan - Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Châu Thành


Đang online: 5
Hôm nay: 1354
Đã truy cập: 720056
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.