xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Tư

Ngày 21-10-2021 - Lượt xem: 11

Chiều ngày 20/10/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách (KTNS) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết lĩnh vực Ban KTNS trình tại Kỳ họp thứ Tư (chuyên đề) HĐND tỉnh. Tham dự cuộc họp có bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; thành viên Ban KTNS, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư Pháp. Ông Đặng Cao Trí, Trưởng ban Ban KTNS HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh tại buổi thẩm tra

Tại cuộc họp, UBND tỉnh thông qua 04 tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 4); điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh (Nghị quyết 10) về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất của thành phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 2 dự án, 6 trục đường nội ô thành phố và đường Lê Quý Đôn nối dài; quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 sẽ điều chỉnh danh mục và bổ sung nguồn vốn để cho đảm bảo kế hoạch nguồn vốn. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND thì điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án là dự án xây dựng 06 trục đường nội ô thành phố Vị Thanh, dự án Đường Lê Quý Đôn nối dài, thành phố Vị Thanh, dự án Nhà tang lễ tỉnh Hậu Giang và một số hạng mục chức năng khác. Trong khi đó, Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 4), với số vốn vốn 179.021 triệu đồng. Trong đó, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021: 7.535  triệu đồng; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương: 51.486 triệu đồng; bsung Kế hoạch vốn ứng trước nhà đầu tư năm 2021 dự án tái định cư cho Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2: 120.000 triệu đồng.

Đối với dự thảo Nghị quyết giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021, thì quy định mức giá đối với 03 loại hình: Đất trồng lúa; đất trồng mạ, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày; nuôi trồng thủy sản, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu.

Qua ý kiến đóng góp thẩm tra nội dung các dự thảo nghị quyết trên, các đại biểu đều thống nhất thông qua. Tuy nhiên, thành viên Ban KTNS yêu cầu các ngành chuyên môn làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 còn chậm; điều chỉnh tên danh mục kèm theo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 cho phù hợp với thời điểm hiện tại…

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Đặng Cao Trí, thay mặt Ban KTNS tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu tham dự cuộc họp và thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết để trình tại Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh. Ông đề nghị, các đơn vị trình dự thảo nghị quyết hoàn thiện lại một số nội dung các đại biểu đã góp ý kiến, nhất là ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và gửi lại Ban trong ngày 21/10/2021./.

Thế Sự


Đang online: 3
Hôm nay: 1428
Đã truy cập: 280330
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.