xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Bài Tuyên truyền Ngày hội sách Việt Nam

Ngày 28-04-2022 - Lượt xem: 12

 

Trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, cách hướng tới những giá trị nhân văn cao cả.

Có thể nói sách là những người bạn gần gũi nó luôn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của mỗi người. Sách đã trở thành một nhu cầu rất cần thiết không thể thiếu trong mỗi con người. Ở thời đại nào, con người cũng lấy việc đọc sách là một trong những phương cách để hoàn thiện nhân cách con người, để tiến bộ trong cuộc sống của mỗi cá nhân, sách đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Hội Sách Việt Nam

Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, trong xã hội để từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Ngày Hội Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in sách, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, nó còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Khẳng định giá trị, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội,đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp và các ngành, các tổ chức chính trị xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hoá đọc trong mọi tầng lớp nhân dân.

Chính vì thế thư viện xã Đông Thạnh luôn đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về Ngày Hội Sách Việt Nam; triển khai tuyên truyền trên các Trang thông tin điện tử của xã. Thực hiện kết nối giới thiệu về Hội sách online chào mừng Ngày Hội Sách Việt Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phối hợp và duy trì, phát huy hiệu quả các phong trào đọc sách và hoạt động của các câu lạc bộ về sách trong trường, đặc biệt là mô hình góc thư viện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từng bước lồng ghép vào các hoạt động của Đoàn viên, hội viên, đội viên, huy động Đoàn viên, hội viên, đội viên của xã. Hưởng ứng Ngày Hội Sách Việt Nam với những hoạt động đầy ý nghĩa và nhân văn như: tuyên truyền vận động nhân dân hiến tặng sách, sưu tầm các đầu sách mới, sách hay;... 

Trạm truyền thanh xã: Tăng cường tuyên truyền về Ngày Hội Sách Việt Nam; giới thiệu, biểu dương các mô hình và các tổ chức cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc trên địa bàn toàn xã. Nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng của các tầng lớp Nhân dân đối với Ngày Hội Sách Việt Nam, góp phần đưa phong trào đọc sách của xã trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội. Góp phần chung tay hưởng ứng Ngày Hội Sách Việt Nam năm 2022.

UBND xã Đông Thạnh, kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng Ngày Hội Sách Việt Nam năm 2022; xây dựng phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội

CT


Đang online: 1
Hôm nay: 133
Đã truy cập: 585542
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.