xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GPMT DỰ ÁN "NÂNG CÔNG SUẤT TỪ 200 GIƯỜNG BỆNH LÊN 330 GIƯỜNG BỆNH CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ LONG MỸ"

Ngày 03-10-2022 - Lượt xem: 90

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án "Nâng công suất từ 200 giường bệnh lên 330 giường bệnh của Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ".


Đang online: 1
Hôm nay: 1033
Đã truy cập: 1396505
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.