xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GPMT DỰ ÁN "KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI CHỢ CẦU TRẮNG XÃ TÂN LONG, HUYỆN PHỤNG HIỆP"

Ngày 24-05-2022 - Lượt xem: 5

Thực hiện điểm a khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Sở TNMT công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án "KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI CHỢ CẦU TRẮNG XÃ TÂN LONG, HUYỆN PHỤNG HIỆP"

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 4. Bao cao de xuat cap GPMT- KHC cau trang.pdf_20220524164009.pdf

Đang online: 9
Hôm nay: 2204
Đã truy cập: 559750
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.