xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CỘNG

Ngày 02-02-2023 - Lượt xem: 59

Lê Thị Liếu

Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 49/QĐ-BHXH về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng dịch vụ công”. Theo đó, các cá nhân thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện có thể sử dụng dịch vụ “Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện:

- Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện lần đầu.

- Chuyển từ tham gia BHXH bắt buộc sang tham gia BHXH tự nguyện.

- Tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện theo phương thức và mức đóng đã đăng ký.

- Đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện.

(Dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Người đăng ký tham gia BHXH tự nguyên online sẽ được đăng ký nhận sổ BHXH bản điện tử hoặc sổ BHXH bản giấy theo nhu cầu./.


Đang online: 3
Hôm nay: 4696
Đã truy cập: 1671184
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.