xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

10. Lịch làm việc từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022 (Điều chỉnh lần 4)

Ngày 25-03-2022 - Lượt xem: 18

THỨ HAI 21/3/2022

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở tiếp Công dân định kỳ. Điểm tại trụ sở Sở GTVT.

- 08 giờ 00’ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở xem xét, thông qua danh sách bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 09 giờ 00họp Ban Giám đốc Sở xem xét, thông qua danh sách bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Mời Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở dự Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Mời Trưởng, Phó: các phòng, đơn vị thuộc Sở; Văn phòng Ban ATGT tỉnh cùng dự. Điểm tại phòng Hội trường Sở GTVT.

- 15 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở dự Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. Mời Trưởng: các phòng, đơn vị thuộc Sở; Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

- 16 giờ 00’ họp Ban Giám đốc Sở. Mời Chánh Văn phòng Sở cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

THỨ BA 22/3/2022

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở, các đồng chí Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ 23/3/2022

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 00’ Phó Giám đốc Lê Thanh Việt họp giải quyết vướng mắc cầu tàu Xà No. Mời lãnh đạo Đoạn Quản lý GTTB cùng dự (Đoạn Quản lý GTTB chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Hội trường Sở GTVT.

- 14 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc với lãnh đạo, công chức Phòng Quản lý VT, PT&NL và sát hạch viên của Sở GTVT. Mời lãnh đạo Thanh tra GTVT cùng dự (Phòng Quản lý VT, PT&NL chuẩn bị nội dung và thông báo cho các sát hạch viên). Điểm tại phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ NĂM 24/3/2022

- 07 giờ 30’ Giám đốc Sở họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ và xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (theo lịch làm việc của Thường trực của UBND tỉnh).

- 07 giờ 30' Phó Giám đốc Lê Thanh Việt dự buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nâng cao đô thị thành phố Vị Thanh, cầu tàu Xà No, Khách sạn Xà No. Tập trung tại Cầu tàu Xà No. Sau đó đi khảo sát và làm việc tại UBND thành phố Vị Thanh (theo lịch làm việc của Thường trực của UBND tỉnh).

- 07 giờ 00’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00' Phó Giám đốc Lê Thanh Việt tiếp Đoàn kiểm tra công tác PCCC, CNCH – Công an tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Văn phòng Sở và thành viên Đội PCCC cơ sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở GTVT.

- 14 giờ 40’ Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc với Công ty CP Xe khách Phương Trang về việc mở các tuyến VTHK bằng xe buýt. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý VT, PT&NL, Công ty CP Bến xe tàu Hậu Giang cùng dự (Phòng Quản lý VT, PT&NL chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Phòng họp số 2 Sở GTVT.

THỨ SÁU 25/3/2022

- 07 giờ 00’ Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Trịnh Thanh Hùng làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 00' Phó Giám đốc Lê Thanh Việt làm việc với UBND thành phố Ngã Bảy về công tác GPMB cầu dân sinh Lái Hiếu. Điểm tại UBND thành phố Ngã Bảy.

- 13 giờ 30’ Giám đốc Sở dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy về triển khai thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Thành ủy Ngã Bảy (theo lịch làm việc của Thường trực của UBND tỉnh).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 10. Lich lam viec tu ngay 21-03-2022--25-03-2022 - (DCL4).docx_20220325095257.docx

Đang online: 7
Hôm nay: 941
Đã truy cập: 583173
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.